ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้1083คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39535คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980304คน
ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น”
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร โปรแกรมประยุกต์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการ และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2555
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
โครงการ
รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสารสนเทศขององค์กรสมัยใหม่
การประชุม กองวิชาการและแผนงาน
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านทุ่งกราด
ประชุมการจัดการบริการสาธารณะ
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ
เทศบาลนครแหลมฉบังจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการประชาสัมพันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙