หน้าแรก
  บุคลากร

กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้1269คน
ผู้ชมเมื่อวาน1222คน
ผู้ชมเดือนนี้29094คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039329คน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชมเทศบาลนครแหลมฉบัง

นายไพรัตน์ เพชรราช
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประธานคณะทำงาน

นางอุไรวรรณ รักถิ่นกำเนิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองประธานคณะทำงาน
  
นางสาวเกษรา ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เลขานุการคณะทำงาน

นายภูริทัต วงษ์นิพนธ์
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

นางสาวกรกมล จันตะรักษ์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน

นางสาวนิติวัฒน์ วัฒนวิเชียร
หัวหน้างานบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

นายกิตติธร ขจัดทุกข์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน
  
นายคมกริช แก้วคำ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คณะทำงาน

นางสาวจิตตรา สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน

นางจิดาภา ทับสุริย์
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน

นางสาวณฐมณ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง คณะทำงาน
  
นางสาวอิสรย์ เกิดมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง คณะทำงาน

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙