ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
บริการประชาชน
  เอกสารประกอบคำร้องการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ
  เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  เอกสารรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนหรื

กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1255คน
ผู้ชมเมื่อวาน1222คน
ผู้ชมเดือนนี้29080คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039315คน
สำนักการช่าง

นายอภิสิต แย้มนิ่มนวล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
ที่อยู่ :เทศบาลนครแหลมฉบัง 99 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีรชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกส์ :
อื่นๆ :


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙